Úspešná spoločnosť vie, kam nasmerovať svoje zdroje

Každá úspešná firma sa snaží efektívne využívať svoje finančné a energetické zdroje. Zodpovedné podnikanie si vyžaduje čas a sústredenie.

Víziou spoločnosti EAM Slovakia, s.r.o. je prinášať najmä malým a stredným firmám služby v oblasti energetiky v štandardoch kvality, ktoré prinášajú priestor na správne rozhodnutia.

The vision of EAM Slovakia, s.r.o. is to guide mainly small and medium-sized companies through energy services in the standard quality that provide space for correct decisions.

Preto aj Vám radi poskytneme odborné energetické služby...

MÁTE SVOJHO ENERGETIKA?

Naše spoľahlivé riešenia pre Vaše podnikanie

Detailným vyhodnotením energetických a iných súvisiacich parametrov z výroby, obchodu a služieb Vašej firmy dokážeme aplikovať riešenia od optimálneho nastavenia spotreby primárnych médií až po komplexné riešenia s garantovanou úsporou.

Poďte sa s nami pozrieť na úsporu očami energetika cez nákup elektriny a plynu, cez aplikovaný fotovoltický zdroj, cez solárne panely až po riadené vetranie výrobných priestorov so získavním spätného tepla ... alebo  máte už niečo premyslené ?

Radi sa prispôsobíme Vašim cieľom, ich dosiahnutím, budeme úspešný spolu VY aj MY.

10+ rokov
skúseností
187 dlhodobých
klientov
1187 odberných miest

124 GWh dodanej
energie
 

Ste menší alebo stredný podnik ? Je pravdou, že …

01

...neostáva čas na čítanie a vyhodnotenie faktúr

Sumárne podklady o spotrebe primárnych médií vo Vašom podniku, rozšírené porovnania vo vzťahu k Vašej výrobe a službám

02

...nemám dostatočný prehľad o možnostiach svojho podniku

Aktualizácia dát, identifikácia únikov spotreby, optimalizácia cien distribúcie, plánovanie a nákupy elektriny a plynu, zníženie spotreby garantovanou úsporou

03

...radšej by som dostal podklady

Komplexný pohľad o spotrebách a výrobe na pár klikov, podklady na požiadanie, hromadné výberové konania, možnosti čerpania dotácií, spolupráca a poradenstvo pri rozširovaní a znižovaní výrobných kapacít, aplikácia obnoviteľných zdrojov energie a iné...

Kontaktujte nás a my Vám pripravíme kompletné podklady pre Vaše rozhodnutia.

Navrhujeme riešenia, rozhodujete vy

Kontaktujte nás a zistite, ako môžete ušetriť už dnes. Tešíme sa na Vás !

KONTAKTUJTE NÁS