Úspešná spoločnosť vie, kam nasmerovať svoje zdroje

Každá úspešná firma sa snaží efektívne využívať svoje finančné a energetické zdroje. Zodpovedné podnikanie si vyžaduje Váš čas a sústredenie.

Víziou našej spoločnosti je prinášať najmä malým a stredým firmám služby v oblasti energetiky v štandardoch kvality, ktoré prinášajú priestor na správne rozhodnutia.

Preto aj Vám radi poskytneme odborné energetické služby...

MÁTE SVOJHO ENERGETIKA?

Naše spoľahlivé riešenia pre Vaše podnikanie

Detailným vyhodnotením energetických a iných súvisiacich parametrov z výroby, obchodu a služieb Vašej firmy dokážeme aplikovať riešenia od optimálneho nastavenia spotreby primárnych médií až po komplexné riešenia s garantovanou úsporou.

Poďte sa s nami pozrieť na úsporu očami energetika cez nákup elektriny a plynu, cez aplikovaný fotovoltický zdroj, cez solárne panely až po riadené vetranie výrobných priestorov so získavním spätného tepla ... alebo  máte už niečo premyslené ?

Radi sa prispôsobíme Vašim cieľom, ich dosiahnutím, budeme úspešný spolu VY aj MY.

10+ rokov
skúseností
187 dlhodobých
klientov
1187 odberných miest

124 GWh dodanej
energie
 

Ste menší alebo stredný podnik ? Je pravdou, že …

01

...neostáva čas na čítanie a vyhodnotenie faktúr

Sumárne podklady o spotrebe primárnych médií vo Vašom podniku, rozšírené porovnania vo vzťahu k Vašej výrobe a službám

02

...nemám dostatočný prehľad o možnostiach svojho podniku

Aktualizácia dát, identifikácia únikov spotreby, optimalizácia cien distribúcie, plánovanie a nákupy elektriny a plynu, zníženie spotreby garantovanou úsporou

03

...radšej by som dostal podklady

Komplexný pohľad o spotrebách a výrobe na pár klikov, podklady na požiadanie, hromadné výberové konania, možnosti čerpania dotácií, spolupráca a poradenstvo pri rozširovaní a znižovaní výrobných kapacít, aplikácia obnoviteľných zdrojov energie a iné...

Kontaktujte nás a my Vám pripravíme kompletné podklady pre Vaše rozhodnutia.

Navrhujeme riešenia, rozhodujete vy

Kontaktujte nás a zistite, ako môžete ušetriť už dnes. Tešíme sa na Vás !

KONTAKTUJTE NÁS