Miestne distribučné siete

Ak máte nájomníkov a mesačne ste zaviazaný rozúčtovať spotreby elektriny a plynu, ste povinný túto činnosť vykonávať podľa Zákona o energetike bez pridanej hodnoty, či bez zisku. Táto činnosť môže byť nákladná a neprináša žiadne benefity.

Sme pripravní prevziať zodpovednosť za činnosť rozúčtovania spotrieb v súlade s platnou legislatívou alebo pripraviť projekt na zriadenie mestnej distribučnej sústavy a tak prevziať vašu zodpovednosť na seba a podeliť sa o zisk z tejto činnosti.

Dohodnite si s nami stretnutie a radi vám predstavíme túto možnosť ako legalizovať potenciálny príjem z rozúčtovania.