Slovník pojmov

Prezrieť si účty za elektrinu a plyn si vyžaduje svoj čas a sústredenie. Aby sme Vám túto úlohu uľahčili, pripravili sme pre Vás slovník najpoužívanejších pojmov v energite, v ktorom nájdete abecedne zoradené pojmy z oblasti elektroenergetiky a plynárenstva.

ČASTÉ OTÁZKY

Kto mi bude posielať faktúru za elektrinu a plyn?

Faktúru za elektrinu a/alebo plyn posiela obchodník - dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu, s ktorým máte podpísanú zmluvu o združenej dodávkej elektriny a/alebo združenej dodávke plynu. Obsah faktúry je definovaný zákonom o energetike a platí rovnako pre všetkých dodávateľov elektriny a plynu starých aj nových. Dodávatelia elektriny a plynu sú kontrolovaný pri výkone svojej činnosti.

Keď sa niečo stane, komu mám volať?

Môžete volať vášho aktuálneho dodávateľa elektriny alebo plynu. Tiež môžte volať priamo distribučnú spoločnosť. Telefónne čísla na príslušnú distribučnú spoločnosť podľa oblasti, v ktorej sa nachádza Vaše odberné miesto nájdete na podstránke Kontakt v spodnej časti v sekcii Poruchové linky.

Vymenia mi elektromer alebo plynomer?

Nie, pre Vás ako spotrebiteľa, resp. odberateľa sa nemení nič iné len firma, ktorá vám bude dodávať elektrinu a/alebo plyn. Prípojka, merací prístroj a ani distribučná spoločnosť, čiže jednoducho povedané majiteľ káblov a rúr, ktoré privádzajú elektrinu alebo plyn až k vám domov alebo do firmy, sa nemení. Distribučná spoločnosť je zodpovedná za meranie spotreby silovej elektriny alebo plynu a dodávateľ je zodpovedný za papierové vyúčtovanie.

Keď podpíšem zmluvu s novým dodávateľom energie, čo zásadné sa zmení?

Z hľadiska kvality dodanej energie a jej merania, teda spotreby, všetko ostáva tak ako doteraz. Jedine čo sa zmení je dodávateľ elektriny a/alebo plynu a teda aj firma, ktorá vám bude posielať faktúry za spotrebovanú elektrinu alebo plyn vrátane distribučných poplatkov. Tiež sa môže zmeniť servisný prístup vo vzťahu k nejasnostiam o spotrebe, zmene adresy a pod. a to skôr k lepšiemu, nakoľko vzniká neúprosný boj o klientov aj v tomto segmente nášho života. Zmeny na konkrétnom odbernom mieste vo vzťahu k správnej tarife sú sledované rok spätne distribučnou spoločnosťou. Tiež je v kompetencii vášho dodávateľa energie alebo nás ako účastníkov trhu a oprávnených odberateľov, aby sme sledovali správnosť tarify a navrhovali zmeny. Túto službu pre vás môže a aj bude robiť Energy Advise & Makler ako váš maklér pre výber najekonomickejšieho dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu.

Ak prejdem k novému dodávateľovi elektriny alebo plynu môžu mi robiť problém pri servise mojej prípojky elektrikári alebo plynári? Môžu to vnímať tak, že prišli o zákazníka?

Pre všetky odberné miesta platia rovnaké pravidlá a distribučné spoločnosti nemôžu robiť výnimky podľa toho, či ste pripojený k ich obchodnej spoločnosti, alebo k inému dodávateľovi. Na servisné zásahy sú zákonné lehoty a ak sa dozviete o akýchkoľvek problémoch súvisiacich s prieťahmi pri vybavovaní, kontaktujte nás alebo svojho nového dodávateľa. Dôležité je, že zmenou dodávateľa sa z hľadiska kontaktu s distribučnou spoločnosťou nemení nič, naďalej ostávate užívateľom tej istej distribučnej sústavy ako doteraz.Mení sa len váš dodávateľ a teda vy ako odberateľ elektriny a/alebo plynu prejdete k inému dodávateľovi, nie distribútorovi. Z toho vyplýva, že nemôže nastať situácia pri servisnom alebo inom zásahu distribučnej spoločnosti, napr. pri elektrine na strednom slovensku by to bola SSE-Distribúcia, a.s., že by z dôvodu zmeny dodávateľa s vami nechceli komunikovať alebo plniť to na čo máte právo.