Aktívne riadenie spotreby elektriny

Pri elektrickej energie na iné energie svetelnú, pohybovú a pod. vzniká tzv. „elektrický smog“. Životnosť elektrických spotrebičov, ich bezporuchová prevádzka, ale aj okamžitá spotreba sú závislé od kvality elektrickej energie, aj keď sa to nezdá... Ušetrime spolu aj tam, kde to nevidíte. My Vám to ukážeme!

Ďalšie služby