Aktívne riadenie spotreby elektriny

Pri premene elektrickej energie na svetelnú, pohybovú a pod. vzniká tzv. „elektrický smog“. Životnosť elektrických spotrebičov, ich poruchová prevádzka, ale aj okamžitá spotreba sú závislé od kvality elektrickej energie, aj keď sa to nezdá... Ušetrime spolu aj tam, kde to nie je vidieť. My Vám to ukážeme!

Ďalšie služby