O spoločnosti

EAM Slovakia, s.r.o. prináša najmä malým a stredným spoločnostiam energetické služby, ktoré znamenajú zvýšenie energetickej efektívnosti a hospodárnosti vlastného podnikania.