Aukcie a verejné obstarávania

Ponúkame Vám komplexnú starostlivosť v oblasti zabezpečenia a úspory energií. Naši profesionálni konzultanti pre obstarávanie a energetici vám vytvoria analýzu vašich aktuálnych nákladov a ponúknu konkrétne možnosti, ako ušetriť a nasmerovať tak vaše finančné zdroje tam, kde ich efektívne využijete.

Každý klient získa v spolupráci s nami

  • Reálnu úsporu nákladov na energie a tým optimalizáciu cashflow
  • Garanciu najnižšej ceny a nadštandardný energeticko-administratívny servis počas platnosti zmluvy o dodávke
  • Kompetentne a právne zabezpečený proces spojený so zmenou dodávateľa
  • Odborno-administratívne zastrešenie celého zmenového procesu

Účelom spolupráce medzi klientom/objednávateľom a spoločnosťou EAM Slovakia, s.r.o. ako poskytovateľom je záujem zmluvných strán založiť na zmluvnom základe vzájomnú spoluprácu pri znížení nákladov objednávateľa za spotrebu elektrickej energie a/alebo plynu pri využití obchodných a odborných znalostí poskytovateľa, ako aj jeho osobitných marketingových postupov.

Kontaktujte nás a my Vám pripravíme kompletné podklady pre Vaše rozhodnutia.

Sme špecialisti na e-aukcie a verejné obstarávania v energetike

Spoločnosť EAM Slovakia, s.r.o. je oprávnená poskytovať služby súvisiace s verejným obstarávaním ako aj samotné Verejné obstarávanie v rozsahu Zákona č.25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Služby súvisiace s verejným obstarávaním poskytujeme so skúseným a legitímnym tímom.

Naša špecializácia zahŕňa:

  1. Vykonanie analýzy odberov na odberných miestach objednávateľa
  2. Energetické poradenstvo v prieskume trhu, odporúčaní zmeny dodávateľa, nastavení parametrov súťaže a výberu dodávateľa elektriny a plynu
  3. Vypracovanie dokumentácie a podkladov pre e-aukciu alebo verejné obstarávanie v prípade odporúčania zmeny dodávateľa elektrickej energie a plynu
  4. Realizácia e-aukcie alebo verejného obstarávania v réžii a na ťarchu poskytovateľa
  5. Uzatvorenie zmluvy s novým dodávateľom a príprava podkladov pre samotné uzatvorenie zmluvy na základe výsledku e-aukcie alebo verejného obstarávania
Medziročne sme našim klientom ušetrili: 18%