Ochrana osobných údajov

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a zabezpečenie ich ochrany je pre EAM Slovakia,s.r.o. dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia a súčasne vykonávame spracúvanie osobných údajov v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z GDPR a zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Základné informácie o prevádzkovateľovi
EAM Slovakia,s.r.o.
Kolpašská 1,969 01 Banská Štiavnica
IČO:50618792