Energetický manažment a služby

Analýzou súčasného stavu vašich energetických nastavení, parametrov dodávok, spotrieb, účtov za energie, ďalej analýzou pomerov v napájacej sieti priamymi meraniami a následným vyhodnotením môže byť cena elektriny a cena plynu na Vašej faktúre nižšia o viac ako 25%.

Ďalšie služby