Výrobné zdroje

Elektrinu si môžeme vyrobiť alebo nakúpiť. Vlastnou výrobou sa nezmení spotreba, iba sa zmení účet za nákup ostatnej elektriny. Stať sa výrobným "energetickým" podnikom je pomerne náročné a možno aj obťažujúce. Radi vám pomôžeme s prípravou, ale aj s celým projektom aplikácie fotovoltaickej elektrárne, kogeneračnej jednotky alebo s aplikáciou BESS (Batter energy saving system) a pod. Našou hlavnou motiváciou okrem ochrany príprody výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov je aj efektivita pre obe zúčastnené strany.

Disponujeme zručnosťami ako inštalovať výrobný zdroj tak, aby sa stal skutočným prínosom, nie starosťou popri vašom hlavnom podnikaní.