Podporná energetická služba (Energetik)

Sme pripravení obhatiť vaše podnikanie o informácie z energetiky, ktoré sú bežne potrebné a zároveň podporiť zásadné rozhodnutia detailným rozborom situácie vášho podniku. Služba Energetik je zameraná na sledovanie, vyhodnocovanie energetických dát a procesov, ktoré na ne vplývajú s cieľom návrhu individuálnych riešení na úspory a optimalizácie.

K práci využívame softwareové vybavenie ako používajú väčšie podniky. Analýzy a projektový manažment vykonávajú odborníci v branži s viac ako 15 ročnými skúsenosťami. Neštandardné situácie pri spotrebe energie vieme hlásiť a vyhodnocovať na základe znalosti vášho podniku.